Ervaringsleren

Ervaringsleren vindt altijd en overal plaats waar de mens in zekere mate zelfsturend is in het leer- en arbeidsproces. Dat kan in vele beroepen en situaties. Van landbouwer tot diŽtiste, van leerling tot leerkracht, van zorgverlener tot manager, van klantcontact tot teamvergadering, van directieoverleg tot PR activiteit, enz.

Kenmerken van ervaringsleren

  Wat doet men tijdens het ervaringsleren Wat is men doorgaans geneigd te doen
Basis-houding "Ja zeggen" tegen een gegeven situatie "Nee zeggen" tegen een verstoring
De moed hebben in te stappen en het niet weten verdragen Uitvoering van de planning of methode
Aansluiten en mee kijken naar wat voor de ander interessant is Afwijzen en terugvallen op wat is voorgenomen
Werken met visie Inzetten van je visionaire vermogen Abstract normatief eisen stellen
Concreet beschrijven van de toekomst, als in het hier en nu Het hanteren van algemeen geformuleerde doelstellingen
Neerzetten van een concrete en uitdagende omgeving Plannen van droge of contextloze oefeningen
Reflectie en techniek In de reflectie zoeken naar de enthousiasmerende momenten Kijken of de methode of het protocol goed gevolgd is
Zoeken naar de gelukte onverwachte handeling Het succesvolle herhalen, traditioneel methodisch werken
Stellend onderzoeken Open of gesloten vragen stellen
Situaties scheppen waar ?ja? tegen gezegd kan worden Corrigeren en voorkomen van nieuwe verstoringen
Inlevend waarnemen Ordening door indelingen, categorieŽn en modellen

 

"Dit is moderne spiritualiteit: met beide benen op de grond. Ik zie bij anderen en mezelf creativiteit, daadkracht en geÔnspireerde betrokkenheid tevoorschijn komen."
 

"Ik wist wel dat ik niet de enige kon zijn, maar toch duurde het lang voordat ik gelijkgestemden vond. Ik hoorde iemand vertellen over de Academie voor Ervaringsleren. Vooral het woord "ervaringsleren" sprak me aan. Hiermee wil ik mij verbinden en voel mij gesterkt nu ik een alternatief heb voor de cultuur van modellen en voorschriften."

 

Omgaan met ervaringskennis

Vanuit betrokkenheid Vanuit standaarden
Een demonstratie geven; voordoen Uitvoerig uitleggen
Kijken en werken DiscussiŽren
Kijken naar wat voor de ander interessant is Naar de ander zelf kijken
Zelf het werkzame begrip denken Categoriseren met begrippen van buiten af
Verzorgen van het eigene van ervaringskennis Ervaringskennis expliciteren
Kennis inbedden een zinvolle, uitdagende en concrete context; dat roept meer kennis op Contextloos ?overhoren? van kennis; kans dat er minder geweten wordt
Uitnodigen tot het geven van meerdere voorbeelden van een principe Het geven van ťťn manier (bijvoorbeeld bij rekenen / toneelspelen)
Aanduiding of oriŽntatiepunt neerzetten en uitnodigen zelf te verkennen

Uitvoerig uitleggen