Inlevend waarnemen in kinder-, patiŽnt- en bewonersbesprekingen

Cursusgevers/begeleiders: Anne Machiel, Erna Trouw en Albert de Vries

Kinderen, patiŽnten en bewoners kunnen gedrag, een handicap of ziekte vertonen die niet begrepen wordt. In die ?onmogelijkheid? zit wel een wilsinzet, een positieve kracht. Aansluiten bij die wilsinzet is een uitdaging. Dat vereist een zich kunnen inleven in de ander.
In deze module wordt u een methodiek aangereikt om vanuit een inleven de wilsinzet en de positieve kracht van de ander te gaan zien en exacte fantasie te ontwikkelen om daarbij aan te sluiten.

Elementen die in deze cursus o.a. aan bod komen zijn:

 

"Door het werken met 'inlevend waarnemen' ben ik gaan zien dat kinderen zich altijd positief willen inzetten, al ziet hun gedrag er soms heel storend uit. Ik werk in het speciaal onderwijs en merk nu dat de kinderen dan misschien wel het probleem leveren, maar ook de oplossing. Ik heb nu vaardigheden meegekregen die ik kan inzetten om aan de positieve ontwikkelingswil van kinderen tegemoet te komen." 

"Vaak en nog wel had ik er last van dat het net niet helemaal lukte in de klas. Ik voelde me een beetje handelingsonbekwaam. Toch voelde ik dat ik er niet ver van af was meer aan te kunnen sluiten bij wat er door de kinderen gewild wordt. Door de cursus inlevend waarnemen werd ik op een nieuw spoor gezet. Ik heb weer het gevoel dat ik mijn oorspronkelijke ideaal en de praktijk weer met elkaar kan verbinden."

 

Inlevend waarnemen in productiebedrijven, landbouw, dienstverlening

Cursusgevers: Albert de Vries, Anne Machiel.

Wanneer problemen bestreden en opgelost worden komen ze vaak vanuit onverwachte hoeken weer tevoorschijn. Problemen kunnen ook opgevat worden als iets om de bedrijfsvoering verder aan te ontwikkelen. Ze worden dan niet opgelost maar getransformeerd, zodat de achterliggende dynamiek tot kracht en kwaliteit wordt. Om dat te kunnen is het nodig om die mogelijkheid in het probleem te gaan zien. Dat kan door je in te leven in het probleem. Dan ontstaat een nieuw perspectief, dat leidt tot concrete vernieuwende acties.

Elementen die in deze cursus o.a. aan bod komen zijn:

De cursussen Inlevend waarnemen worden in twee blokken gegeven:
Blok I: startcursus
Blok II: verdiepingscursus
Al naar gelang de vragen van de deelnemers worden de onderwerpen van inleven bepaald.

terug