Verzorgen van een initiatiefrijke vergadercultuur

Cursusgever/begeleider: Albert de Vries

Er is geen activiteit in de organisatie die zo verschillend beoordeeld wordt als ‘vergaderen’. Voor de één is het een geliefkoosde bezigheid, voor de ander een crime. Vaak worden er met moeite afspraken gemaakt waarvan later blijkt dat ze niet nagekomen worden. Of er worden punten besproken die maar voor enkelen interessant zijn. Of er wordt alleen informatie verspreid of verzameld. In het spreken ‘over’ wordt een grote afstand beleeft.

De vergadering kan ook als werkplaats voor ervarend leren ingericht worden. Dan wordt vergaderen interessant, spannend, verrassend. Er wordt vanuit betrokkenheid gesproken. Het effect van vergaderen kan dan gemeenschapsvormend en initiatiefversterkend worden.

Elementen die in deze cursus o.a. aan bod komen zijn:

terug