Onderzoek in eigen werk,
praktijkonderzoek, vakontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling

Cursusgever/begeleider: Albert de Vries en Erna Trouw

Naast alles wat vanuit routine gaat of soms niet lukt zijn er momenten in je werk waar je zelf verrast bent over wat je doet en waarvan je merkt dat dat aansluit bij de situatie, er is sprake van een gelukte onverwachte handeling.
U kunt leren veel meer vanuit zulke intuïtieve handelingen te vertrekken bij uw voorbereidingen. U kunt ze ook gebruiken voor zowel de ontwikkeling van uw vak als van uw eigen persoonlijkheid.
Doorgaans vergeet men de kracht en de vitaliteit van zulke gelukte onverwachte handelingen op juiste waarde in te schatten en ze vanuit een diepere laag te begrijpen. In veel werksituaties ligt de nadruk op de problemen, op wat niet lukt, op wat er aan kinderen, cliënten of medewerkers mankeert.

Elementen die in deze cursus o.a. aan bod komen:

terug