Coachend leidinggeven / begeleiden

Cursusgever/begeleider: Albert de Vries

Vermoed je dat er veel meer initiatiefkracht in degene zit waaraan je leiding geeft of die je coacht dan er verschijnt? Doe je regelmatig iets wat eigenlijk niet je werk is of loop je te hard? Zou je beter met je tijd en kracht willen omgaan? Wil je leren een vorm van samenwerken te stimuleren waarin wederzijds respect, enthousiasme en creativiteit vruchtbare elementen vormen. Wil je ieders relatie tot het geheel verstevigen en klanten of leerlingen beter tegemoet te komen? Dan kun je een begin maken met je eigen vaardigheden en perceptie.

Elementen die in deze cursus o.a. aan bod komen:

In het begeleiden/leidinggeven is het een kunst om niet in de valkuil te stappen om de ander te willen sturen of de tegenovergestelde valkuil van het heel erg behoedzaam gericht zijn op de ander. Bij het sturen ervaart de ander zich in zijn vrijheid van handelen beknot, zal zich in zich keren en zich verzetten. Bij de behoedzame omgang mist de ander oriëntatie en zal zich ook in zich keren en eigenzinnig worden. Het uiteindelijke effect van beide is dat je dan vooral de karikatuur van de ander zult tegenkomen.

Het leidinggeven vraagt een in contact met de ander voorgaan in het je richten op een visie. Dat wekt een interesse van de ander voor de wereld die zichtbaar gemaakt wordt en in ontmoeting met die wereld kan de eigen initiatiefkracht wakker worden en in zijn kwaliteit verschijnen.

In zo’n coachende wijze van begeleiden/leidingge­ven speelt als basishouding het je verbinden met de ander, het deelgenoot willen zijn een belangrijke rol. Dat betekent onder andere een voortdurend creatief ‘ja-zeggen’.

 

Coachend leidinggeven met behulp van werken met paarden

Cursusgevers/begeleiders: Jet Janssen en Albert de Vries

Werken met paarden

Paarden

Paarden zijn heel bereidwillig om voor de mens te werken. Tegelijkertijd zijn het vluchtdieren, voortdurend op hun hoede voor gevaar, klaar om weg te springen. In de kudde worden de paarden geleid door de leidmerrie, die richting en plaats aangeeft, en de leidhengst, die waakzaam is en tempo aangeeft.

Als mens kan men door positie in te nemen, door beweging voor te doen en door een vooruit kijken de rol van leidende merrie en hengst op zich nemen. Men hoeft dan geen macht of geweld te gebruiken om het paard in beweging te krijgen en tot een gezamenlijk bewegen te komen. Het paard reageert onmiddellijk en spiegelt zo de leidinggevende en coachende kwaliteiten van de mens die met hem werkt.

Geen ervaring met paarden of daar vooreerst angst voor hebben is geen bezwaar voor deelname. Er wordt alleen naast en voor het paard staand en lopend gewerkt en niet op het paard gereden.

Dag /
Tijd
één twee (twee weken later) drie (opnieuw twee weken later)
10.00 Introductie coachend leidinggeven en omgaan met paarden Uitwerken casussen uit het werk Uitwerken casussen uit het werk
11.30 Oefenen met paarden: los werken Oefenen met paarden: los werken Oefenen met paarden: grondwerk
13.00 Lunch    
14.00 Oefen met paarden: los werken Oefenen met paarden: grondwerk Oefenen met paarden: los werken / grondwerk
15.30 Casussen, huiswerk Casussen, huiswerk Afsluiting
17.00 Einde    

Enkele ervaringen:

‘Mij verraste de overgave en onvoorwaardelijkheid waarmee mijn eerste paard het contact met mij aanging en zich liet leiden. Mijn aandacht/houding werd direct weerspiegeld door het gedrag van het paard. Leiden en geleid worden werd een ware dans waarin ik soms niet meer wist wie nu wie leidde.’

‘De kracht van 'ja-zeggen' was een ontdekking. Toen we eenmaal samen in beweging waren kon ik van daaruit gaan 'sturen'. Zo'n paard wil gewoon bewegen, van daaruit ontstaat de richting.’

‘Mij raakte dat ik met zo weinig inbreng zoveel kon bereiken, dat iedere handeling, gedachte, afstand/nabijheid gevolgen heeft op het geheel, hoe miniem dan ook. Ik werd me weer eens bewust dat het gaat om het meebewegen en niet om het leiden.’

‘Ik heb geleerd dat ik positie moet innemen. Mijn positie schept duidelijkheid en een mogelijkheid tot ver­binding of tot verduidelijking. In mijn dagelijks werk realiseer ik mij vaak dat ik zelf een positie moet innemen, daarmee kan ik een mogelijkheid tot verbinding met mensen, met een onderwerp scheppen. Positie innemen heeft ook te maken met zichtbaarheid.’

terug