Opleidingen en cursussen kunnen alle ook ‘in company’ verzorgd worden.
Tevens is ‘in company’ mogelijk:
 

Intervisie voor teams

Begeleiders: Erna Trouw, Albert de Vries en Anne Machiel.

Vaak beleeft men plezier aan het samenwerken met collega’s met een tastbaar en concreet doel. Dit samen willen werken kan op gespannen voet staat met het vele wat er ‘moet’.

Hoe nodig je elkaar uit cases in te brengen en hoe ga je er vervolgens mee om? Wat is vruchtbaar reflecteren? Welke regels en afspraken zijn vruchtbaar, welke belemmeren? Begeleiding bij intervisie vanuit het principe ‘Ervarend leren’ kan helpen hier concrete antwoorden op te vinden en te komen tot een inspirerende intervisiegewoonte.

Aan bod komen:

terug

.