Identiteit en visie ontwikkeling (bijvoorbeeld binnen het onderwijs)

Begeleiders: Albert de Vries en Anne Machiel

Het beeld van visie en identiteit van een organisatie hangt niet als een neonreclame boven die organisatie. Dat beeld zit verborgen in het concrete werk van alledag. De visie wordt reeds geleefd. Daarmee is die visie nog niet gelijk ook gekend en verzorgd.
Vanuit de inzet van ‘Ervarend leren’ is de ontwikkeling van identiteit en visie zo te organiseren en te impulseren dat er aangesloten wordt bij wat er leeft. Het voordeel is dat er niet een beeld ontstaat wat kortstondig richting geeft, maar dat dit ontwikkelingsproces voortdurend de werkzaamheid in de leden van de organisatie aanspreekt. In dit proces worden acties ondernomen die niet alleen een identiteitsbeeld opleveren, maar die ook identiteitsvormend zijn en die het proces van identiteitsversterking continu ondersteunen.

Aan bod komen onder andere:

terug