Ervarend leren als onderwijsmethodiek

Cursusgever/begeleider: Albert de Vries, Anne Machiel, Erna Trouw

U wilt dat de leerlingen of studenten betrokken zijn en actief deelnemen. U zou de initiatiefkracht van de leerlingen willen vergroten. U ziet dat sommige leerlingen innerlijk afhaken en zou graag willen dat ook zij hun plekje in het geheel kunnen vinden. U zou een breder rendement willen hebben en de verschillende kwaliteiten van leerlingen en studenten beter tot hun recht willen laten komen. U zou de leerlingen willen ondersteunen bij het op hun manier geven van een bijdrage aan de eigen ontwikkeling en kennis en ook aan die van de anderen.
U wilt kortom een actieve leergemeenschap met ook voor u verrassende ontdekkingen.
                                      
Het werken met het neerzetten van een uitdagende en stimulerende visie over de lesinhoud, het einddoel en de te halen toetsing, blijkt wekkend en enthousiasmerend te werken bij leerlingen en studenten. Zij blijken initiatiefrijk en met eigen verantwoording te kunnen leren terwijl je zelf als leerkracht of docent heel duidelijk aanwezig mag en kan zijn.

Elementen die in deze cursus o.a. aan bod komen:

terug