Anne Machiel

Mijn vertrekpunt is dat in iedere mens, in iedere situatie kansen liggen zelf de ontwikkeling ter hand te nemen.

Door het inzetten van de technieken van het Ervarend Leren raak ik geïnspireerd. In het ondersteunen van teams en individuen merk ik dat ook zij enthousiast worden. De aanzet voor beroepsvernieuwing of loopbaanverandering begint bij jezelf.
In onderwijs heerst een cultuur waarbij men sterk leunt op de experts. Dat leidt er toe dat mensen afhankelijk worden. Het geloof in de eigen beroepsvaardigheden is gering. Onlangs, in een workshop voor de Algemene Onderwijsbond, merkte ik dat iedere leerkracht zelf stuurman wil zijn. Tot in de pauze deden collega's kindbesprekingen. Ze beleefden: Dit kan ik dus zelf oplossen, al is het kind nog zo lastig!

Van1975 tot 2007 was ik werkzaam als leerkracht en schoolleider. Vanaf 2007 tot nu ben ik schoolbegeleider en directeur van Basisschool annex kindcentrum De Noorderkroon, Enschede. Ik zet mij in de uitdagingen, die onderwijs en opvoeding bieden, om te denken en aan te passen voor een andere, menswaardige en betere onderwijscultuur.

Grote betekenis leerde ik toekennen aan de cultivering van het ‘ja-zeggen’. In de samenwerking met Albert de Vries ontwikkelde ik de vaardigheid de techniekenvan hert Ervarend Leren te verfijnen, onderzoek te doen en onderzoek te begeleiden. De vaardigheid die ik daarbij ontwikkelde was die van het luisteren en kijken in het moment. In iedere beschrijving in iedere situatie die wordt waargenomen leeft een sprekende dynamiek. Deze dynamiek is persoonseigen en overstijgt tegelijkertijd het al te persoonlijke. Het zien van deze dynamiek geeft vrijheid en roept op tot eigen initiatief.

Een school of kindcentrum is een eenheid waarin alles met elkaar samenhangt. De manier waarop je lessen voorbereid, de manier waarop je kinderen benadert, de manier waarop je over leren denkt. Een school kan een plek zijn waar cultuurverandering voor de toekomst in samenwerking met de ouders start.

 

Publicaties Anne Machiel

Machiel, A.; Vreeman, L. & A. de Vries (2007): ‘Smeden van het goud onder de berenhuid. Aansluiten bij wilsrichtingen’, De Vries & Partners, Arnhem

Machiel, A. (1998): Inlevend leren - leren inleven, Stichting Onderzoek je eigen werk, Arnhem

terug