Zien, waarderen en aansluiten bij het initiatief van het kind

Een training voor leerkrachten, ouders en andere geïnteresseerden

vier woensdagmiddagen van 14.30 tot 16.30 uur,

op 26 september, 10 en 31 oktober en op 14 november,

op het St-Gregorius College, Nobeldwarsstraat 9, Van Asch van Wijckskade 20 te Utrecht.

.

Het ene kind springt dwars door de klas, het andere kruipt onder zijn tafeltje, een derde is voortdurend aan het tekenen en een vierde weet met een enkel woord de hele klas te ontregelen.

Het zijn impulsen van kinderen. Vaak niet gewenst op dat moment en die plek.

Wanneer je ziet waar en wanneer die initiatieven wel aan de orde (kunnen) zijn, kan je ze al veel meer waarderen. En kan je die kinderen ook uitdagen om die impulsen op zinvolle momenten nog sterker in te zetten. Dat betekent wel het loslaten van de eigen voorstellingen over hoe het hoort.

Aansluiten bij het initiatief van het kind is ook een uitdaging om zelf initiatief te nemen en dan blijk je opeens creatief te zijn.

In deze training gaan we de vaardigheden die nodig zijn om aan te sluiten verkennen en oefenen.

Anne Machiel is directeur van Kindcentrum De Noorderkroon, te Enschede, Albert de Vries is zelfstandig coach bij Onderzoek in je eigen werk, Arnhem. Beiden zijn verbonden aan de Academie voor Ervarend Leren.

 

De kosten voor deelname bedragen: € 120,-, bij vooruitbetaling te voldoen. Aanmelding voor 20 september via info@academievoorervarendleren.nl met vermelding van je naam, adres, telefoon en beroep.

 

Cursusaanbod en opleiding

Hulpmiddelen